Een ondersteuningsprogramma van de Vlaamse Overheid voor real-time Open Data bij lokale overheden

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans lanceerde op 1 januari 2017 het Smart Flanders-programma, een ondersteuningsprogramma dat door onderzoekers van imec uitgevoerd wordt en loopt tot eind 2019. De Vlaamse overheid ondersteunt daarmee de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen, en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. De gezamenlijke basisprincipes werden gevat in een stedelijk Open Data Charter dat in 2018 door de 13 centrumsteden aangenomen werd. Ook de Vlaamse Overheid zag het belang van deze gedeelde afspraken en nam het Open Data Charter over.

Smart Flanders is implementatiegedreven en ondersteunt steden om niet enkel een gedragen visie op open data op te stellen en uit te dragen, maar deze ook in de praktijk om te zetten en interessante stadsdata te ontsluiten. Binnen het programma worden een aantal pilootprojecten voorzien die vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging die leeft binnen de steden. Door deze aanpak te hanteren en "te leren door te doen" richt Smart Flanders zich erop zo goed mogelijk data te ontsluiten, met het oog op een maximaal hergebruik als basis voor slimmere diensten en toepassingen. De datapiloten die in het kader van het project uitgevoerd worden zijn terug te vinden op deze website.

Huidige status

  • Eerste datapiloot rond real-time parkeerdata beschikbaar op deze link
  • Tweede datapiloot rond toegankelijkheidsdata online op deze link
  • Open Data Charter goedgekeurd door de 13 centrumsteden en het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid
  • Voorbeeldclausules die het Charter in de praktijk vertalen online beschikbaar